loader img loader img

zadwoń

+48 502 350 316

e-mail

adam.sawicki@poczta.onet.pl

Kancelaria Adwokacka Adwokata Adama Sawickiego

prowadzi kompleksową obsługę podmiotów prawnych oraz osób fizycznych, specjalizując się w odszkodowaniach.

KONTAKT

DZIEDZINY PRAWA

Kancelaria Adwokacka Adwokata Adama Sawickiego w Białymstoku prowadzi kompleksową obsługę podmiotów prawnych oraz osób fizycznych, specjalizując się w odszkodowaniach.


Zakres świadczonych usług dla osób fizycznych obejmuje w szczególności sprawy:

KARNE

Reprezentacja i obrona w sprawach karnych, sporządzanie pism procesowych, sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia.

CYWILNE

Sprawy związane z odszkodowaniami powypadkowymi, sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji, skarg kasacyjnych.

GOSPODARCZE

Udział w negocjacjach, wskazywanie podatkowych konsekwencji zawarcia kontraktu handlowego, sporządzanie umów oraz opinii prawnych.

RODZINNE

Kancelaria udziela porad w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. W szczególności posiada szerokie doświadczenie w reprezentacji przed Sądem.

PRAWO PRACY

Pomoc w uzyskiwaniu świadczeń emerytalno-rentowych, zaległe wynagrodzenia, godziny nadliczbowe, spory zbiorowe z pracodawcą.

BIEŻĄCE KONSULTACJE

Miałeś wypadek? Zadzwoń! Kancelaria udziela bezpłatnych konsultacji przed założeniem sprawy sądowej i pomaga w kompleksowej likwidacji szkód.

testimonial img

specjalizacja

- w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych, rodzinnych oraz z zakresu prawa pracy, porady prawne i bieżące konsultacje,
- reprezentacja w sprawach odszkodowawczych,
- reprezentacja przed sądami w sprawach przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym, podmiotom prawnym oraz osobom fizycznym.

- pomoc w redagowaniu pism kierowanych do sądu oraz innych instytucji,
- pomoc w prowadzeniu sprawy sądowej bez udziału pełnomocnika
– usługa obejmuje kompleksowe prowadzenie sprawy od napisania pozwu przez odpowiedzi na pisma procesowe w trakcie postępowania, do złożenia wniosku do komornika o egzekucję wierzytelności i monitorowanie sprawy,

- prowadzenie spraw przez pełnomocnika z pełną reprezentacją przed sądem w pełnym zakresie,
- reprezentacja przed organami administracyjnymi i samorządu terytorialnego,
- prowadzenie postępowania egzekucyjnego,
- obrona i reprezentacja w sprawach z zakresu prawa karnego;

20

lat doświadczeń

10 000

wygranych spraw

2 000

ugód

zespół kancelarii

Adam Sawicki

Adwokat

Adam Sawicki

Adwokat

Posiada 20 letnie doświadczenie w dochodzeniu wszelkich roszczeń, sprawach z zakresu odszkodowań i zadośćuczynień.

kontakt
"Adwokat Adam Sawicki posiada 20 letnie doświadczenie w dochodzeniu wszelkich roszczeń, sprawach z zakresu odszkodowań i zadośćuczynień zarówno od osób fizycznych i prawnych ponoszących odpowiedzialność za szkodę lub krzywdę, jak i od firm ubezpieczeniowych. Kompleksowo zajmuje się likwidacją szkód komunikacyjnych i osobowych, reprezentacją poszkodowanych przed firmami ubezpieczeniowymi."

współpraca