zadwoń

+48 502 350 316

e-mail

adam.sawicki@poczta.onet.pl

banner

Dziedziny prawa w jakich Kancelaria zapewnia pomoc osobom fizycznym:

prawo cywilne

Kancelaria posiada długoletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa cywilnego. W szczególności z zakresu prawa własności, niewykonania, a także niewłaściwego wykonania zobowiązań umownych, ochrony praw konsumentów.

 • Sprawy związane z odszkodowaniami powypadkowymi.
 • Sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji, skarg kasacyjnych, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wniosków o wznowienie postępowania i reprezentacja klientów w postępowaniu sądowym.
 • Prowadzenie spraw o zapłatę.
prawo karne

Adwokat reprezentuje mocodawców na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego. Występuje w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych i prywatnych na każdym etapie postępowania karnego.

 • Obrona i reprezentacja w sprawach z zakresu prawa karnego.
 • Pomoc prawna w sprawach dotyczących wykroczeń.
 • Sporządzanie pism procesowych.
 • Sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia.
prawo rodzinne
 • O rozwód i separację.
 • O ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa.
 • O unieważnienie małżeństwa.
 • Sprawy majątkowe małżonków, w tym sądowe zniesienie wspólności, podział majątku wspólnego, zarząd majątkiem wspólnym.
 • Sprawy ze stosunku między rodzicami a dziećmi (pomoc w uzyskaniu alimentów, rozstrzyganie o sprawach rodziny, ustalenie kontaktów).
 • Władza rodzicielska, rozwiązanie przysposobienia.
 • Pochodzenie dziecka, w tym sądowe ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka.