zadwoń

+48 502 350 316

e-mail

adam.sawicki@poczta.onet.pl

banner

Aktualności prawne

Zbliżający się nowy 2017 rok, przyniesie wiele zmian przedsiębiorcom w obszarze podatkowym. Zmienią się przepisy dotyczące podatków VAT i CIT, Krajowej Administracji Skarbowej, wejdą w życie nowe przepisy z zakresu korekty kosztów i przekazywania informacji o prowadzonej...


Zasady sytuowania budynków na działce budowlanej reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy rozporządzenia należy stosować przy projektowaniu...


Nowy projekt ustawy, który wpłynął do Sejmu RP odnośnie ściągania długów z rachunku bankowego dłużnika zakłada, że europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym, wydany w którymkolwiek państwie członkowskim Unii Europejskiej będzie automatycznie...


UOKIK przypomina, że zgodnie z przepisami gdy kupuje się w sklepie internetowym jest 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Wystarczy, że przekażemy sprzedawcy wypełnione oświadczenie, aby w świetle prawa umowa była uznawana...