zadwoń

+48 502 350 316

e-mail

adam.sawicki@poczta.onet.pl

banner

Nowy projekt ustawy dotyczący egzekucji wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika w ramach Europejskiego Nakazu Zabezpieczenia.

25 Listopad 2016

Nowy projekt ustawy, który wpłynął do Sejmu RP odnośnie ściągania długów z rachunku bankowego dłużnika zakłada, że europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym, wydany w którymkolwiek państwie członkowskim Unii Europejskiej będzie automatycznie uznany i wykonany w innych państwach Unii Europejskiej, bez konieczności uruchamiania procedury nowego postępowania egzekucyjnego. W myśl nowych przepisów, wierzyciele będą mieli dostęp do danych na temat rachunków bankowych dłużnika. Poszczególne państwa członkowskie będą zobowiązane do stworzenia systemu umożliwiającego dostęp do tych danych. Uprawnienia do wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia rachunku bankowego będą miały sądy w państwie w którym odbywa się główne postępowanie.
Porady prawne z zakresu egzekucji wierzytelności możesz uzyskać w Kancelaria Adwokat Adam Sawicki w Białymstoku