zadwoń

+48 502 350 316

e-mail

adam.sawicki@poczta.onet.pl

banner

Objaśnienie przepisów prawa budowlanego o usytuowaniu budynków na działce budowlanej.

02 Grudzień 2016

Zasady sytuowania budynków na działce budowlanej reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy rozporządzenia należy stosować przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych. Zgodnie z rozporządzeniem, przy usytuowaniu budynków na działce budowlanej bierze się pod uwagę zachowanie odpowiedniej odległości zabudowy od granicy działki. W przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę granicy, odległość od tej granicy powinna być nie mniejsza niż 4 m. W przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy, wymagana odległość wynosi 3 m. Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie może być mniejsza niż: 1,5 m do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem, a także do takich części budynku jak galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa. Możliwość przybliżenia domu do granicy w wyżej wskazanych przypadkach nie będzie zależała ani od zgody sąsiada, ani od podobnego usytuowania budynku na sąsiedniej działce, aczkolwiek będzie brana pod uwagę przez urzędników przy wydawaniu pozwoleń na budowę.

Porady prawne z zakresu prawa budowlanego możesz uzyskać w Kancelaria Adwokat Adam Sawicki w Białymstoku