zadwoń

+48 502 350 316

e-mail

adam.sawicki@poczta.onet.pl

banner

Od początku 2017 roku przedsiębiorców czekają duże zmiany w przepisach podatkowych.

09 Grudzień 2016

Zbliżający się nowy 2017 rok, przyniesie wiele zmian przedsiębiorcom w obszarze podatkowym. Zmienią się przepisy dotyczące podatków VAT i CIT, Krajowej Administracji Skarbowej, wejdą w życie nowe przepisy z zakresu korekty kosztów i przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji podatku VAT, za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego, obowiązkowi temu będą podlegały również małe i średnie firmy. Obniżeniu ulegnie limit płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami.
Od stycznia 2017 roku obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej dotyczy wszystkich podmiotów, zarówno dużych, małych i średnich. Za niedochowanie tej formy raportowania przewidziana jest kara jak za wykroczenie skarbowe. Grzywna może wynieść do 40 tys. złotych. Nowe przepisy zmieniają również zasady dokonywania zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni, ogranicza stosowanie kwartalnych rozliczeń podatku VAT oraz przewiduje sankcje za nierzetelne rozliczanie podatku VAT. Roczny limit przychodów netto za sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, do którego podatnicy PIT mogą prowadzić księgi przychodów i rozchodów wzrośnie z 1,2 mln do 2 mln euro, a maksymalny roczny próg przychodów uprawniający do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu wzrośnie ze 150 tys. do 250 tys. euro. Zmianie ulegnie również system administracji podatkowej, służby celnej i kontroli państwowej. Powołana zostanie jednolita organizacja podporządkowana ministrowi ds. finansów publicznych. Krajowa Administracja Skarbowa będzie realizować zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz nieopodatkowanych należności budżetowych. W ramach Krajowej Administracji Skarbowej wyodrębniona zostanie Służba Celno-Skarbowa.

Porady prawne z zakresu prawa podatkowego możesz uzyskać w Kancelaria Adwokat Adam Sawicki w Białymstoku