zadwoń

+48 502 350 316

e-mail

adam.sawicki@poczta.onet.pl

banner

Dziedziny prawa w jakich Kancelaria zapewnia pomoc osobom fizycznym:

prawo spadkowe

Adwokat Adam Sawicki udziela porad z zakresu prawa spadkowego. Posiada szerokie doświadczenie w reprezentacji przed Sądem w sprawach z zakresu dziedziczenia, zachowku, umowy dożywocia, wydziedziczenia oraz darowizn.

 • Stwierdzenie nabycia spadku.
 • Dział spadku.
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu i zachowku.
 • Zniesienie współwłasności.
prawo gospodarcze

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa społek i umów gospodarczych. Reprezentuje przedsiębiorców podczas negocjacji umów jak i w postępowaniu przed Sądem.

 • Udział w negocjacjach.
 • Prowadzenie postępowań w trybie uproszczonym (nakazowym i upominawczym).
 • Sporządzanie umów oraz opinii prawnych.
 • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy uregulowania stosunków handlowych.
 • Sporządzanie kontraktów handlowych wszelkich typów.
prawo pracy

Kancelaria posiada doświadczenie w reprezentacji zarówno pracownikow jak i pracodawców. Udziela porad z zakresu praw pracownikow i pracodawców, umów o pracę, zlecenia, o dzieło.

 • Pomoc w uzyskiwaniu świadczeń emerytalno-rentowych.
 • Zaległe wynagrodzenia, godziny nadliczbowe.
 • Spory zbiorowe z pracodawcą.
 • Reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych i pozasądowych wynikających z prawa pracy.
 • Niezasadne wypowiedzenia umów o pracę.