zadwoń

+48 502 350 316

e-mail

adam.sawicki@poczta.onet.pl

banner

Aktualności prawne

Nowe przepisy mają zastosowanie do postępowań w zakresie pozasądowego rozwiązywania krajowych i zagranicznych sporów dotyczących zobowiązań wynikających z umów sprzedaży lub innych umów zawieranych z konsumentami przez firmy mających siedzibę w Polsce...


Przepisy regulujące instytucje skazania bez rozprawy wyodrębnia dwa tryby skazania bez rozprawy. Pierwszy z nich (tryb uproszczony) opiera się na uproszczeniu procedury prowadzącej do skazania bez rozprawy. Zakłada ograniczenie postępowania dowodowego...


Małe i średnie firmy będą miały obowiązek przekazywania w formie elektroniczenj informacji o prowadzonej ewidencji VAT poprzez Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Przygotowanie się do wdrożenia JPK będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami...


Według nowych przepisów kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy wynoszą: 780 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, 13 649 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy...